MOBILE EXHIBITION

design

Filip Gałuszka + Bartek Winnicki

współpraca

Paulina Ołowska

lokalizacja

Muzeum Stedelijk Amsterdam

zakres

Opracowanie projektowe mobilnych elementów wystawy sztuki Pauliny Ołowskiej

kategoria

Wystawa